Inteligentni sistem čišćenja iAdapt Nautiq


Najnovija generacija robotskih čistača bazena pruža napredne tehnologije čišćenja u vašem bazenu. Čišćenje bazena kontroliše iAdapt Nautiq sistem, koji garantuje istinski inteligentno čišćenje uz visok nivo kvaliteta. iRobot Mirra 530 pre početka rada prvo izmeri dimenzije bazena i u odnosu na dobijene podatke odabira najefikasniji režima rada. Svako mesto poseti više puta u toku čišćenja, tako da na taj način postiže odlične rezultate


Čisti pod i zidove bazena


Kretanje robota iRobot Mirra 530 omogućavaju četiri točka obložena PVA materijalom. Upotrebom ovog materijala ostvaruje se odlično prijanjanje i stabilnost na svim tipovima površina bazena. Zbog visoko prijanjajućih PVA točkova, Mirra se bezbedno kreće kako po dnu takao i po zidovima bazena.Aktivna PVC četka odstranjuje mrlje i bakterije, koje skladišti u kanisterima sa filterima.


Sopstvena pumpa i filtracioni sistem


Robot Mirra 530 za čišćenje koristi sopstvenu pumpu i sistem aktivnih filtera. Mirra isfiltrira 256 litara vode za jedan minut, a čak 16,000 litara vode za jedan sat. Snažna pumpa pomaže cirkulaciji vode u bazenu i pomaže robotu da bolje filtrira vodu. Ovaj proces takodje pomaže i centralnom sistemu filtriranja bazena.


Jednostavno upravljanje i održavanje


Korišćenje robota iRobot Mirra 530 je veoma jednostavno. Ubacite robota u bazen, pritisnite taster CLEAN i robot počinje sa čišćenjem. Prilikom vađenja robota iz bazena postoje dva otpuštajuća ventila koja ispuštaju višak vode iz robota. Da bi očistili robota jednostavno skinite dva kanistera sa filterima, prospite i isperite vodom.